Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – informacja dotycząca kodów PKD

Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r podjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” w zakresie kodów PKD biorących udział w Programie.

 

Zgodnie z zapisami przedmiotowej Uchwały lista kodów PKD, która uprawnia do ubiegania się  o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0. zwiększyła się z 45 do 54 kodów, które dotyczą następujących branż: 

 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Nowe kody PKD będą udostępnione klientom Banku od 5.02.2021 r.

Jednocześnie PFR zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący interpretacji warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów PKD objętych Tarczą Finansową 2.0 PFR. 

PFR wyjaśnił, że:

 • w umowie subwencji finansowej przedsiębiorca składa oświadczenie, że na dzień:  31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r., oraz złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej prowadził działalność gospodarczą w ramach kodów PKD zakwalifikowanych do Programu;
 • warunkiem udziału przedsiębiorcy w Programie jest:
  • posiadanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w każdej z trzech dat wskazanych w pkt 1, ujawnionych kodów PKD, które zostały objęte Programem, przy czym na każdą z tych dat może być to inny kod PKD mieszczący się w puli kodów dopuszczonych do Programu, oraz 
  • faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w ramach kodów PKD objętych Programem;
 • poprzez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej we wskazanych kodach PKD należy rozumieć sytuację, gdy: przedsiębiorca w sposób ciągły podejmuje się zorganizowanych czynności zarobkowych w ramach przedmiotu działalności gospodarczej mieszczącej się w tych kodach PKD oraz przedsiębiorca osiąga z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej we wskazanych kodach PKD istotną część swoich przychodów; 4) w sytuacji, gdy przedsiębiorca ujawnił w KRS albo CEIDG, kod PKD na poziomie wyższym niż podklasa, który obejmuje swoim zakresem dopuszczone do Programu kody PKD na poziomie podklasy, warunek prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kodów PKD uznaje się za spełniony, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność w ramach dopuszczonych do Programu kodów PKD na poziomie podklasy.

Jednocześnie PFR przypomina, że: oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składane jest przez przedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oraz  w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę nieprawdziwego oświadczenia, PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej oraz żądania zwrotu całej udzielonej przedsiębiorcy subwencji finansowej.

Dodatkowo w załączeniu przekazujemy najnowszą wersję pytań i odpowiedzi przygotowanych przez PFR dotyczących Tarczy Finansowej 2.0. Dokument jest  dostępny na stronie PFR pod linkiem:

https://pfrsa.pl/dam/jcr:152ef253-9dce-4a43-aa44-95240f3dd8d0/qa_tarcza_finansowa_20.pdf

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.