Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

KARTY  I PORTFELE CYFROWE

 

KARTA DEBETOWA -  VISA CLASSIC DEBIT– BIN 4180401

 

 1. Zasady funkcjonowania karty VISA CLASSIC DEBIT – BIN 4180401
  1. Karta VISA umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
   1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
   2. płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA PAYWAVE  jeżeli posiada symbol „Paywave”
   3. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
   4. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
   5. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
   6. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA Electron,
   7. aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
   8. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.
  2. Karta wydawana jest do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych).
  3. Okres ważności karty – 5 lat.
  4. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
  5. Maksymalnie do jednego rachunku można wydać 3 karty VISA.
  6. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
  7. Transakcje dokonane przy użyciu karty VISA powinny być autoryzowane.
  8. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA Classic Debit, które wynoszą odpowiednio:
   •  5.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
   •  20.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
   •  dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

   

   

  KARTA DEBETOWA - VISA BUSINESS DEBIT – BIN 4180421

   

  1. Zasady funkcjonowania karty VISA BUSINESS DEBIT – BIN 4180421.
   1. Karta VISA umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
    1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
    2. płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA PAYWAVE  jeżeli posiada symbol „Paywave”
    3. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
    4. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
    5. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
    6. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA Electron,
    7. aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
    8. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.
   2. Karta wydawana jest do rachunków rozliczeniowych bieżących lub pomocniczych.
   3. Okres ważności karty – 5 lat.
   4. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
   5. Dowolna liczba kart do jednego rachunku.
   6. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
   7. Transakcje dokonane przy użyciu karty VISA powinny być autoryzowane.
   8. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA Business Debit, które wynoszą odpowiednio:
    • 30.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
    • 50.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
    • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

   

  KARTA DEBETOWA - MASTERCARD DEBIT PAYPASS – BIN 5575291

   

  1. Zasady funkcjonowania karty MASTERCARD DEBIT PAYPASS – BIN 5575291.
   1. Karta MasterCard umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
    1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,
    2. płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,
    3. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard,
    4. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
    5. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem MasterCard,
    6. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard, oznaczonych emblematem MasterCard,
    7.  aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
    8. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.
   2. Karta wydawana jest do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych).
   3. Okres ważności karty – 5 lat.
   4. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty MasterCard wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
   5. Karta posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej, transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe powyżej kwoty 50 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN.
   6. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
   7. Transakcje dokonane przy użyciu karty MasterCard powinny być autoryzowane.
   8. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart MasterCard Debit PayPass, które wynoszą odpowiednio:
    • 5.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
    • 20.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
    • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

   

  KARTA DEBETOWA - MASTERCARD BUSINESS DEBIT – BIN 5351401

   

  1. Zasady funkcjonowania karty MASTERCARD BUSINESS DEBIT PAYPASS – BIN 5351401.
   1. Karta MasterCard umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
    1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,
    2. płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,
    3. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard,
    4. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
    5. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem MasterCard,
    6. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard, oznaczonych emblematem MasterCard,
    7. aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
    8. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.
   2. Karta wydawana jest do rachunków rozliczeniowych bieżących lub pomocniczych.
   3. Okres ważności karty – 5 lat.
   4. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty MasterCard wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
   5. Karta posiada limit 100 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej, transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe powyżej kwoty 100 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN.
   6. Dowolna liczba kart do jednego rachunku.
   7. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
   8. Transakcje dokonane przy użyciu karty MasterCard powinny być autoryzowane.
   9. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart MasterCard Business Debetowa PayPass, które wynoszą odpowiednio:
    •  30.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
    •  50.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
    •  dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

   

  KARTA VISA CLASSIC WALUTOWA EURO – BIN 4665061

   

  1. Zasady funkcjonowania karty VISA CLASSIC WALUTOWA EURO – BIN 4665061.
   1. Karta VISA umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
    1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
    2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
    3. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
    4. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA (bankomaty mogą pokazywać dostępny limit autoryzacyjny w walucie obsługiwanej w danym bankomacie),
    5. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
    6. aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
    7. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.
   2. Karta wydawana jest do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) prowadzonych w walucie EURO.
   3. Transakcje zrealizowane kartą w walucie innej niż EURO, przeliczane są w celu rozliczenia transakcji przez Visa na EURO po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.
   4. Okres ważności karty – 5 lat.
   5. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
   6. Maksymalnie do jednego rachunku można wydać 3 karty VISA.
   7. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
   8. Transakcje dokonane przy użyciu karty VISA powinny być autoryzowane.
   9. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA Classic Debit, które wynoszą odpowiednio:
    •  10.000 EURO – dzienny limit wypłaty gotówki,
    •  15.000 EURO – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
    •  dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

   

  KARTA VISA BUSINESS WALUTOWA EURO – BIN 4836581

   

  1. Zasady funkcjonowania karty VISA BUSINESS WALUTOWA EURO – BIN 4836581.
   1. Karta VISA umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
    1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
    2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
    3. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
    4. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA (bankomaty mogą pokazywać dostępny limit autoryzacyjny w walucie obsługiwanej w danym bankomacie),
    5. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
    6. aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
    7. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.
   2. Karta wydawana jest do rachunków rozliczeniowych bieżących lub pomocniczych dla firm prowadzonych w walucie EURO.
   3. Transakcje zrealizowane kartą w walucie innej niż EURO, przeliczane są w celu rozliczenia transakcji przez Visa na EURO po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.
   4. Okres ważności karty – 5 lat.
   5. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
   6. Dowolna liczba kart do jednego rachunku.
   7. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
   8. Transakcje dokonane przy użyciu karty VISA powinny być autoryzowane.
   9. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA Business Debit, które wynoszą odpowiednio:
    • 10.000 EURO – dzienny limit wypłaty gotówki,
    • 15.000 EURO – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
    • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

   

   

  KARTA DEBETOWA - VISA DEBIT PAYWAVE (do Podstawowego Rachunku Płatniczego)– BIN  4180400

   

  1. Zasady funkcjonowania karty VISA DEBETOWA PAYWAVE do Podstawowego Rachunku Płatniczego.
   1. Karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
    1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
    2. płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA PAYWAVE,
    3. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
    4. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet na stronach internetowych zarejestrowanych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
    5. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA,
    6. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA,
    7. aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
    8. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.
   2. Karta uniemożliwia Użytkownikowi realizowanie transakcji poza krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   3. Karta wydawana jest do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych jako Podstawowy Rachunek Płatniczy.
   4. Okres ważności karty - 5 lat.
   5. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty wydanej do rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
   6. Karta posiada limit 100 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej, transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe powyżej kwoty 100 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN. 
   7. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
   8. Transakcje dokonane przy użyciu karty do Podstawowego Rachunku Płatniczego powinny być autoryzowane.
   9. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart do Podstawowego Rachunku Płatniczego, które wynoszą odpowiednio:
    • 5.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
    • 20.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
    • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

   

   

  PŁATNOŚCI MOBILNE W RAMACH CYFROWYCH PORTFELI.

   

  1. Cyfrowe portfele umożliwiają uruchomienie płatności mobilnych Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay Visa Mobile, Xiaomi Pay.
  2. Zasady funkcjonowania płatności mobilnych – dokonywanych telefonem komórkowym lub zegarkiem w ramach cyfrowych portfeli.
   1. Oprogramowanie i hardware telefonu:
    • system operacyjny Android w wersji minimum 4.4 lub system operacyjny iOS,
    • moduł dostępu do Internetu w technologii WiFi lub GSM (GPRS, HSPA, LTE lub inny zapewniający dostęp do sieci Internet),
    • moduł komunikacji zbliżeniowej w technologii NFC (Near Field Communication),
    • zainstalowana aplikacja Google Pay na telefonie z systemem operacyjnym Android lub aplikacja Wallet na telefonie z systemem operacyjnym iOS.
   2. Obsługiwane zegarki:
    • zegarki Garmin z funkcją Garmin Pay,
    • zegarki Fitbit z funkcją Fitbit Pay,
    • zainstalowana na telefonie aplikacja Garmin Connect dla obsługi płatności Garmin Pay lub aplikacja Fitbit dla obsługi płatności Fitbit Pay.
  3. Cyfrowe portfele zainstalowane na telefonie komórkowym lub zegarku umożliwiają Użytkownikowi dokonywanie w Polsce i za granicą płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA PAYWAVE lub MASTERCARD PAYPASS, wypłaty gotówki w sposób zbliżeniowy w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub MASTERCARD i wyposażonych w czytnik kart z modułem komunikacji zbliżeniowej NFC, płatności bezgotówkowych w Internecie;
  4. Cyfrowe portfele funkcjonują dla wszystkich typów kart organizacji VISA i MASTERCARD z wyjątkiem KART DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO - BIN 4180400.
  5. Możliwość realizacji płatności mobilnych następuje po dodaniu danych karty (stokenizowaniu karty) do aplikacji Google Pay lub aplikacji Wallet lub aplikacji Garmin Connect lub aplikacji Fitbit.
  6. Cyfrowe portfele funkcjonują w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty, która została stokenizowaną, wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.
  7. Pojedyncza, mobilna transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) realizowana w cyfrowym portfelu potwierdzana jest przez Klienta zgodnie z wymogami cyfrowego portfela, w ramach którego została stokenizowana karta.
  8.  Korzystanie z Cyfrowych Portfeli za pomocą aplikacji Google Pay, Xiaomi Pay, Visa Mobile, Wallet, Garmin Connect lub aplikacji Fitbit nie wymaga podpisania przez klientów dodatkowej umowy. Cyfrowe Portfele są dostępne automatycznie dla wszystkich Klientów, którzy będą korzystać z tych aplikacji. 

   

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.