Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Zmiany w regulaminach prowadzenia rachunków i kredytowania.

Uprzejmie informujemy, że  w związku z  wejściem w życie art. 3855  Kodeksu Cywilnego (KC) od 01 stycznia 2021 roku Bank wprowadza zmiany do :

 1. Regulaminu kredytowania klientów instytucjonalnych przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.
 2. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych  w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie.
 3. Regulaminu rachunków powierniczych.
 4. Regulaminu udzielania kredytu inwestycyjnego „Wspólny remont”  przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.
 

Najistotniejsze zmiany do Regulaminu kredytowania klientów instytucjonalnych przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie:

 • dodano - wynikające ze zmiany KC - zapisy dotyczące przesłanek zmiany Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych – w przypadku ich wystąpienia.
  Bank w okresie obowiązywania umowy kredytu może dokonać zmiany w Taryfie polegającej na podwyższeniu lub obniżeniu określonych w Taryfie opłat i prowizji lub wprowadzeniu do Taryfy nowych opłat i prowizji;
 • zmieniono zapisy dotyczące możliwości zgłaszania reklamacji przez Klienta w zakresie usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie;
 • zmieniono zapisy dotyczące możliwości komunikacji Banku Spół dzielczego w Trzebieszowie  z Klientem w zakresie zawartej umowy kredytu również drogą elektroniczną;
 • dodano zapisy dotyczące zarządu sukcesyjnego.

Najistotniejsze zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie:

 • określono - wynikający ze zmiany KC -  zamknięty katalog możliwych powodów zamknięcia rachunku;
 • zmieniono zapisy dotyczące rachunku VAT polegające na wykreśleniu katalogu możliwych uznań i obciążeń rachunku VAT ;
 • dodano zapis odwołujący się bezpośrednio do ustawy;
 • doprecyzowano zapisy w zakresie zgłaszania reklamacji oraz zapisy o zarządzie sukcesyjnym;
 • dokonano również korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.

Najistotniejsze zmiany do Regulaminu rachunków powierniczych przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie:

 • określeno - wynikający ze zmiany KC -  zamknięty katalog możliwych powodów odmowy realizacji dyspozycji.

Najistotniejsze zmiany do Regulaminu udzielania kredytu inwestycyjnego "Wspólny Remont" przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie:

 • dodano zapisy dotyczące możliwości zgłaszania reklamacji przez Klienta w zakresie usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie; 
 • dodano zapisy nakładające na Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie  obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji;
 • dodano zapisy dające możliwość komunikacji Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie  z Klientem w zakresie zawartej umowy kredytu również drogą elektroniczną.
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.