Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie zawiadamia, że stosownie do postanowień § 22 Statutu Banku, zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku na godz. 11.00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie w sali „Jantar” w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej 100D.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej i Komisji ds. oceny odpowiedniości.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Sprawozdanie z działalności banku, wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 2018 roku, w tym: przedstawienie wyników dokonania oceny odpowiedniości członków zarządu za 2018 r., oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny obowiązującej w Banku Polityki wynagrodzeń.
 9. Dokonanie oceny następczej (w ramach oceny odpowiedniości kolegialnej) Rady Nadzorczej.
 10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 11. Ustalenie wynagrodzenia dla  Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie i Członków Rady Nadzorczej Banku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie za 2018 rok,
  2. zatwierdzenia zweryfikowanego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie za rok obrotowy 2018,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie za 2018 rok,
  5. podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2018 r,
  6. wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego,
  7. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć,
  8. wysokości wynagrodzenia dla  Przedstawicieli   na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie i Członków Rady Nadzorczej Banku.
  9. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczo – finansowej,
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową zgłoszonych wniosków.
 15. Zamkniecie Zebrania Przedstawicieli.

 

Informujemy również, że w lokalu Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie zostały wyłożone do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowy i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem oraz wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał jakie mają być podjęte na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

W przypadku braku frekwencji ustala się, stosownie do postanowień § 24 Statutu Banku, drugi termin Zebrania w dniu 26.06.2019 r. na godz. 11.45.

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.