Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Tarcza antykryzysowa 6.0

Tarcza 6.0

W poniedziałku 26.10.2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw.: Tarcza 6.0.

 

Link do projektu ustawy:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=704#xd_co_f=YmU0ZDA0ZDMtNzFmNC00MDUxLTgwZWItOGZjYzBiYTRiODRk

Kogo dotyczyć będzie ?

Tarcza branżowa 6.0 skierowana będzie dla firm zarejestrowanych pod ponad 30 numerami PKD. Choć nie znane są jeszcze szczegółowe numery PKD, to wiadomo już, że Tarcza 6.0 skierowana będzie do firm z branży:

  • Gastronomicznej,
  • Rozrywkowej (targi, fotografia, film, estrada),
  • Zdrowia fizycznego (siłownie, sport, rekreacja),
  • Sprzedaży detalicznej.

Tarcza branżowa - dla kogo?

Formy wsparcia Przedsiębiorców z wybranych branż w ramach Tarczy 6.0:

  1. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku
  2. Świadczenie postojowe w listopadzie 2020 roku
  3. Dotacja branżowa w kwocie 5000 zł

Tarcza branżowa - jakie formy pomocy

 

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku

Pierwszą z form pomocowych, jakie zakłada Tarcza branżowa jest czasowe zwolnienie z opłacania składek ZUS. Czasowe - bo aktualnie przewidziane jest zwolnienie ze składek wyłącznie za miesiąc listopad. Aby z niego skorzystać przedsiębiorcy w składanym wniosku będą musieli oświadczyć, że zanotowali 40% spadek przychodów w listopadzie 2020 roku – w stosunku do listopada 2019 roku.

Projekt przewiduje też zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, prowadzenie działalności 30 września 2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Na zwolnieniach ZUS zyskają najbardziej restauracje - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 197 zml zł, ale także sklepy sprzedające odzież - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 85 mln zł.

Wniosek do ZUS można złożyć do 31 stycznia 2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.
Jakie kody PKD kwalifikują do zwolnienia ze składek ZUS, jaka jest liczba płatników, koszt zwolnienia:
 

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 21 456 / 85 mln zł

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 600 / 6,59 mln zł

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) - 12 348 / 10,05 mln zł

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 542 / 7,08 mln zł

56.10.A (restauracje) - 39 010 / 197,20 mln zł

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 488 / 4,40 mln zł

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 418 / 13,99 mln zł

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 4 257 / 8,34 mln zł

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 7 232 / 11,66 mln zł

74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 793 / 12,53 mln zł

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 582 / 1,94 mln zł

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 734 / 11 mln zł

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy) - 10 063 / 12,31 mln zł

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 16 210 / 29,45 mln zł

86.90.D (działalność paramedyczna) - 3 071 / 4,25 mln zł

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) - 5 499 / 32,79 mln zł

90.02.Z (wspomaganie przedstawień) - 1 807 / 3,32 mln zł

93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 1 479 / 32,26 mln zł

93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness) - 2 577 / 6,17 mln zł

93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 3 841 / 17,43 mln zł

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 1 080 / 3,45 mln zł

93.29.A (działalność pokojów zagadek) - 82 / 0,10 mln zł

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) - 504 / 0,66 mln zł

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł

96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) - 4 579 / 6,75 mln zł.

Świadczenie postojowe w listopadzie 2020 roku

Przedsiębiorcy ze wspomnianych branż będą mogli ubiegać się również o przyznanie świadczenia postojowego w listopadzie 2020 roku. Podobnie jak w przypadku zwolnienia z ZUS przedsiębiorcy zobowiązani będą do oświadczenia, że uzyskali 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku – w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Z szacunków rządu wynika, że z postojowego również skorzystają w znacznej mierze sprzedający na straganach i targowiskach. Jakie kody PKD kwalifikują do świadczenia postojowego, jaka jest liczba płatników, koszt jednorazowego świadczenia:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 20 022 / 41,65 mln zł

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 550 / 11,54 mln zł

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) - 12 231 / 25,44 mln zł

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 421 / 15,44 mln zł

56.10.A (restauracje) - 32 046 / 66,66 mln zł

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 385/ 4,96 mln zł

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 210 / 4,60 mln zł

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 3 851 / 8,01 mln zł

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 6 719 / 13,98 mln zł

74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 517 / 23,96 mln zł

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 506 / 3,13 mln zł

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 268 / 4,72 mln zł

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) - 9 525 / 19,81 mln zł

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 15 517 / 32,28 mln zł

86.90.D (działalność paramedyczna) - 2 933 / 6,10 mln zł

93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 782 / 1,63 mln zł

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) - 2 164 / 4,50 mln zł

93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 2 572 / 5,35 mln zł

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 934 / 1,94 mln zł

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej) - 4 258 / 8,86 mln

Dotacja branżowa w kwocie 5000 zł

Premier podkreślił również, że na firmy będzie czekała także dotacja w kwocie 5000 zł. Ta forma wsparcia w przeciwieństwie do znanej nam mikropożyczki, będzie przyznawana wyłącznie w przypadku znaczącego spadku przychodów. Spadek ten będzie musiał wynieść co najmniej 40% w październiku lub listopadzie 2020 roku – w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Tarcza branżowa 6.0 zakłada również zwolnienie z opłaty targowej na cały 2021 rok. 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.